H Y D R O O S E V - zatrávňovanie a dosev trávnika hydroosevom.

Prejsť na obsah

kvalita - rýchlosť- primeraná cena
Hydrooosev
je inovatívny, ekologický i ekonomický spôsob výsevu trávneho osiva, alebo semien rôznych rastlín.
Technológia vznikla pri potrebe zatrávňovania veľkých a najmä tažko dostupných plôch pri čo najvyššej efektivite a najnižších nákladoch.
Hydroosev v plnej miere spĺňa estetické, hygienické a bioklimatické funkcie v rámci požiadaviek na zakladané porasty.
Jeho asi najdôležitejšou vlastnosťou je jeho protierózna a protiprašná ochrana, ktorá v podstate vzniká ihneď po jeho aplikácii a na danej lokalite sa v plnej miere prejaví po neskoršom zapojení vzniknutého porastu.
Používa sa najmä na ozelenanie prudkých svahov, ktoré s vhodnou geovýstužou môžu mať sklon i viac ako 60º. Tu iný spôsob založenia trávnika prakticky nie je ani možný. Vhodný je na miesta kde absentuje akákoľvek humusová vrstva. Treba len prispôsobiť zloženie aplikačnej zmesi a osiva, aby vyhovovala daným podmienkam a požiadavkám.

hydroosev násypu
rekultivácia svahu
hydroosev svahov
hydroosev
hydroosev svahu
revitalizácia prudkého svahu
Zatrávňovanie ťažko dostupných plôch
je hlavným účelom hydroosevu. Využívame ho pri vegetačných úpravách svahov rôznych ciest, komunikácií, zemných valov v priemyselných areáloch, vodných a železničných stavbách, obnove biotopov a vegetácie v krajine či pri rôznych rekultiváciach.

Pri adekvátne zvolenom postupe prípravy pôdy, prispôsobením vstupných komponentov je výhodné hydroosev použiť i na zakladanie intenzívnych okrasných trávnikov, doma v súkromných záhradách i parkoch. Dobre sa dá využiť pri regenerácii trávnikov a trávnatých plôch dosevom.
Vhodný je aj na zakladanie trávnikov športovo rekreačných plôch, lyžiarskych zjazdoviek, alebo na výsev rôznych bylinných zmesí či suchomilných rastlín a rozchodníkov na extenzívne zelené strechy.
detail hydroosevu
detail rovnomernej aplikácie hydroosevu
detail mladého hydroosevu
vzchádzanie osiva
extenzívny trávnik
revitalizovaná plocha na zdevastovanej pôde
counter
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
Návrat na obsah