H Y D R O O S E V - zatrávňovanie a dosev trávnika hydroosevom.

hydroosev.sk
Prejsť na obsah
Prečo hydroosev?

Jeho aplikácia je rýchla, ekologická a ekonomicky efektívna.
Ihneď po aplikácii zabraňuje veternej, čiastočne i vodnej erózii pôdy.
Zabezpečuje vyššiu klíčivosť osiva i rovnomernejšie pokrytie plochy.
Má nižšie nároky na vlahu vďaka podporným látkam absorbujúcim vodu.
Mladé rastliny intenzívnejšie rastú vďaka aplikovanému hnojivu.Hydroosev
je inovatívny, ekologický i ekonomický spôsob výsevu trávneho osiva, alebo semien rôznych rastlín.
Technológia vznikla pri potrebe zatrávňovania veľkých a najmä ťažko dostupných plôch pri čo najvyššej efektivite a najnižších nákladoch.
Protierózna i protiprašná ochrana pri stabilizácii svahov vzniká ihneď po jeho aplikácii a v plnej miere prejaví pri neskoršom zapojení porastu.
Používa sa najmä na zazelenanie prudkých svahov, ktoré s vhodnou geovýstužou môžu mať sklon i viac ako 50°. Tu iný spôsob založenia trávnika prakticky nie je ani možný. Vhodný je i na miesta s absenciou humusovej vrstvy, len treba prispôsobiť zloženie aplikačnej zmesi a osiva, aby vyhovovala daným podmienkam a požiadavkám.Hydroosev svahov
rekultivácie

rekultivácia svahu spevneného georohožami
protierózne opatrenia

zelené strechy
zelené strechy

Zatrávňovanie členitých a ťažko dostupných svahovitých plôch
je hlavným účelom technológie hydroosevu. Využívame ho pri vegetačných úpravách svahov rôznych ciest, komunikácií, zemných valov v priemyselných areáloch, vodných a železničných stavbách, obnove biotopov a vegetácie v krajine či pri rôznych rekultiváciach.

Pri vhodnej príprave pôdy je výhodné hydroosev použiť i na zakladanie intenzívnych okrasných trávnikov v záhradách a parkoch.
Využitie nájde pri regenerácii trávnikov a doseve trávnatých plôch.
Ideálny je na zakladanie trávnikov veľkých športovo rekreačných plôch, lyžiarskych zjazdoviek, tratí čí golfových areálov.
A v súčasnosti ide o populárny spôsob výsevu rôznych bylinných zmesí suchomilných rastlín a rozchodníkových rezkov na extenzívne zelené strechy.
dosev, hydroosev
Hydroosev
rekultivácia skládok odpadu
hydroosev pumptrack dráhy
rekultivačný hydroosev
hydoosev svahov
Technológia hydroosevu
Na rovnomerné nanášanie hydroosevu sa ako základná transportná látka používa voda. Tá zabezpečuje aj počiatočné zásobenie vodou, ak sú v zmesi použité absorbenty. Voda sa premiešava v nádrži a následne je aplikovaná postrekom i na väčšie vzdialenosti.
 
Ďalším hlavným komponentom hydroosevu je  zmes vhodného osiva požadovanej skladby,  podľa požiadaviek (trávy, kvitnúce byliny) a nosná organická mulčovacia hmota vyrobená z recyklovaného papiera. Vrstva tohto mulču fixuje osivo, chráni pred vysychaním a odviatím vetrom. Ďalšie komponenty sú rôzne protierózne prísady, organická buničina a lepidlá na použitie v extrémnych svahoch pre eliminovanie erózie. Pre následnú výživu rastlín sú to hnojivá zásobné, alebo štartovacie pre rýchly vývoj a zapojenie porastu a rôzne ďalšie pôdne kondicionéry pre vylepšenie hospodárnosti s vodou, alebo chemické prípravky na ochranu vzchádzajúcich rastlín.
Všetky komponenty využívané pri našom hydrooseve sú certifikované a v prírode biologicky rozložiteľné.

Postup hydroosevu
1. príprava plochy do bezburinného stavu,  2. čiastočné naplnenie cisterny vodou a pridanie všetkých zvolených komponentov, 3. dopustenie vody a dôkladné premiešanie zmesi, 4. rovnomerná aplikácia hydroosevu na danú plochu, 5. o niekoľko dní vzchádzanie osiva, 6. hotový trávnik po prvom kosení
príprava komponentov
príprava komponentov

plocha na hydroosev
plocha vhodná na hydroosev

3. miešanie komponentov
miešanie komponentov

hotový trávnik
klíčenie osiva hydroosevu
hotový trávnik

klíčenie osiva
realizácia hydroosevu
realizácia hydroosevu
Cena hydroosevu
Sú všeobecne vzhľadom na jeho efektivitu viac než prijateľné...
                           
Stanovujú sa dohodou a závisia najmä od:
výmery - veľkosti plochy, sklonu svahov, prístupu a výdatnosti zdroja úžitkovej vody, náročnosti a prístupnosti terénu, kvalitou pôdy, požiadaviek na skladbu osiva a budúcej funkcie danej plochy

Orientačné ceny:
jednotková cena výsevu plochy s humusovou vrstvou je orientačne 0,80 € bez DPH /m2
pre výsevy plôch do 1 000 m2 a nad 1 ha sa ceny určujú individuálne

Ceny sú bez dodávky úžitkovej vody a pripočítavajú sa k nim náklady na dopravu.
Spotreba vody pri realizácii hydroosevu je cca 2-4 litre/m2


Kontakt

Bc. Lukáš Lovich - LUKAS
Vajanského 7,  921 01 Piešťany
mobil: +421 903 78 19 19
Promo video - hydroosev
© 2023 HYDROOSEV.SK
Návrat na obsah