Kontakt - hydroosev.sk - H Y D R O O S E V - zatrávňovanie a dosev trávnika hydroosevom.

Prejsť na obsah

kvalita - rýchlosť- primeraná cena
                           
Ceny hydroosevu sú všeobecne vzhľadom na jeho efektivitu viac než prijateľné...
                            
Stanovujú sa dohodou a závisia najmä od:
výmery - veľkosti plochy, sklonu svahov, prístupu a výdatnosti zdroja úžitkovej vody, náročnosti a prístupnosti terénu, kvalitou pôdy, požiadaviek na skladbu osiva a budúcej funkcie danej plochy
Orientačné ceny:
výsev na plochy s humusovou vrstvou od 0,70 € bez DPH /m2
výsev na plochy bez humusovej vrstvy na hlušinu od 0,76 € bez DPH /m2
pri výmery plochy menej ako 1000 m2 a nad 1ha sa ceny určujú individuálne

Ceny sú bez dodávky úžitkovej vody a pripočítavajú k nim náklady na dopravu.
Spotreba vody pri realizácii hydroosevu je cca 2-4 litre/m2
Promo video - hydroosev
v prípade záujmu kontaktujte:

Bc. Lukáš Lovich - LUKAS
Vajanského 7,  921 01 Piešťany
mobil: +421 903 78 19 19


Odporúčaný termín výsevu s prihliadnutím na klimatické podmienky je približne od polovice marca do konca mája a od konca augusta do polovice októbra.

revitalizácia krajiny hydroosevom
hydroosev na kokosovú rohož
counter
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
©LUKAS 2008-2020
Návrat na obsah